Sauny Žluté lázně

Prague 2023 Public 1248 m2 COMPLETED

Rekonstrukce a nástavba historického objektu Saun ve Žlutých lázních

 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Hlavní úprava spočívá ve zvýšení celé hmoty na dvoupodlažní, kdy na spodní zděnou hmotu je umístěna hmota 2.np s novými saunami a zázemím. Hmotové řešení je akcentováno střešní nástavbou pro technologii VZT. Celé 2.np je pojato jako dřevostavba částečně otevřená směrem k řece jak velkým proskleným oknem, tak odhalenými dřevěnými sloupy a nosníky. Bude tak částečně zachován původní koncept horní otevřené terasy. V zimních měsících budou mezi nosníky osazovány izolační panely a mezi sloupy demontovatelná okna. Hmota přízemí zůstane i nadále otevřená okenními otvory směrem k řece, dojde pouze k dílčím změnám jejich velikosti a umístění, vycházejícím z vnitřní dispozice.

 

 

 

 

andrle architekti s.r.o.
atelier@andrlearchitekti.cz
IČO: 29141583
oldřichova 529/41, praha 2, 128 00